รถลากพาเลท รุ่น CBD20AC1

ELECTRIC PALLET TRUCK  
Capacity : 2000 Kgs.