รถยกสูงระบบไฟฟ้า 02

รหัสสินค้า 25771

ชื่อ : รถยกสูงระบบไฟฟ้า
รุ่น : - 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
รถยกสูงระบบไฟฟ้า

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 3642 คน

 

การใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธี

  1. ผู้ขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ ต้องผู้ที่ได้รับการอนุญาต และอบรมอย่างถูกต้องเท่านั้น คุณเป็นผู้มีความสามารถพอที่จะขับรถโฟล์คลิฟท์ได้หรือไม่ คุณเรียนรู้เกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ที่ท่านใช้งานอยู่บ้างหรือไม่ คุณสวมเสื้อผ้ารัดกุมและหมวกนิรภัยระหว่างปฏิบัติงานหรือไม่ หากคำตอบของคุณคือไม่ทุกข้อที่กล่าวมา คุณก็ยังไม่มีคุณสมบัติที่จะใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ได้
  2. ก่อนเริ่มทำงาน ควรตรวจสภาพของรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อความปลอดภัย ก่อนจะเริ่มงานประจำวันของคุณ รถโฟล์คลิฟท์ที่จะพร้อมทำงานได้ต้องอยู่ในสภาพที่ดีพร้อม ปฏิเสธการทำงานทันที ถ้าคุณเห็นว่ารถโฟล์คลิฟท์ไม่อยู่ในสภาพ ที่พร้อมจะทำงาน อันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
  3. ควรรายงานโดยทันทีต่อหัวหน้างาน เมื่อตรวจพบสิ่งบกพร่อง เสียหาย หรือเมื่อต้องการซ่อม รถโฟล์คลิฟท์ หยุดใช้งานชั่วคราวสำหรับรถยกที่บกพร่อง หรือรถที่ต้องการซ่อมแซม จนกว่าจะได้รับการซ่อมให้คืนสภาพเดิม ต้องคำนึงเสมอว่าการทำงานที่ปลอดภัย ขึ้นอยู่กับรถโฟล์คลิฟท์ที่มีสภาพสมบูรณ์
  4. ไม่ควรใช้รถโฟล์คลิฟท์บรรทุกน้ำหนักเกิน ตรวจสอบน้ำหนักของวัตถุที่จะยกว่าไม่เกินขีดจำกัดของรถโฟล์คลิฟท์ พึงระวังเรื่องน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วง การทำงานจะปลอดภัย ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่ยก ไม่เกินขีดจำกัดของรถโฟล์คลิฟท์
  5. เลือกใช้พาเลท ให้เหมาะสมกับของที่จะยก พาเลทที่ใช้เป็นฐานรองควรอยู่ในสภาพดี การยุบหรือหักพัง สาเหตุอาจเกิดขึ้นเพราะพาเลทอยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงพอ
  6. ควรตั้งระยะความกว้างของงาให้เหมาะสมกับการใช้งาน ก่อนเข้ายกของ ให้มั่นใจว่าระยะกว้างของงาอยู่ในระยะความกว้างที่พอดีกับพาเลท การจัดระยะความกว้างของงาให้เหมาะสม ช่วยให้การยกของมีความทรงตัวดียิ่งขึ้น